Ցանկացած  աշխատանքի հաջողությունը կախված է նպատակադրված արդյունքից և մարդկանցից, որոնք այն ստեղծում  են: Սա մի մեխանիզմ է, որը պետք է վերահսկել և ուղղորդել ճիշտ հունով: Մենք պատրաստ ենք այս դժվարին ընտրության ճանապարհը անցնել մեր գործընկերների հետ միասին, աշխատանքի մեծ մասը վերցնելով մեզ վրա: Մենք համարում ենք, որ հաջողության հիմքում մեր գործընկերների գոհունակությունն է կատարված աշխատանքից և փորձում ենք անել հնարավորինս, ինչի մասին վկայում են դրական կարծիքները և անընդհատ զարգացող հարաբերությունները: 

 

liliyabegiyan@dantrans.am