* Բեռնման ամսաթիվը
* Բեռնման ժամը
* Բեռնման հասցե
Ուղարկողի կոնտակտային տվյալները, հեռախոսահամար
* Բեռի մաքսային ձևակերպման վայր
* Բեռնաթափման հասցե
Ստացողի կոնտակտային տվյալները, հեռախոսահամար
* Մաքսազերծման վայրը
* Տրանսպորտային միջոցների տեսակը և քանակը
* Բեռնման տեսակը
* Բեռի անվանումը
Կոդ
Բեռնափոխադրման արժեքը
* Զուտ քաշ
* Ծավալ
Բեռի բնութագիրը
Նշումներ
* Լրացրեք թվերը`
* -ով դաշտերը պարտադիր են լրացման համար