Աշխատանքը  "ԴԱՆ ՏՐԱՆՍ"–ում  մեզ սովորեցրել է  ուշադիր վերաբերմունք հաճախորդների նկատմամբ, քանի որ միայն իրենք կարող են անկողմնապահորեն գնահատական տալ մեր աշխատանքին:Մենք ապրում ենք ոսկե կանոնով` աշխատանքը պետք է հաճելի լինի և մեր, և մեր հաճախորդների համար: Ես ուզում եմ, որ ընկերությունը անխոցելի լինի ցանկացած տնտեսական եղանակի, որ զարգանա և հզորանա պահպանելով իր ավանդույթները և, որ մեր աշխատակիցները միշտ հպարտությամբ ասեն -Մենք աշխատում ենք "ԴԱՆ ՏՐԱՆՍ"-ում:

 

andranikmkheyan@dantrans.am